Stabilt første driftsår

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

De var vel forberedt, helse- og sosialsjefene i kommunene Aure, Bergen, Hurum og Nordkapp da Tidsskriftet spurte om hvordan de lå an i forhold til innføring av fastlegeordningen (1). Etter ett års virksomhet kan erfaringene oppsummeres i positivt eller liten endring. – I praksis hadde befolkningen fast lege fra før. Langt på vei har ikke ordningen ført til stor overgang for pasientene, tror helse- og sosialsjef Kirsten Stensø Skaget i Aure, Møre og Romsdal. – Sett fra administrasjonens side er det mest positivt at kommunen har fått større avklaring i forhold til hvilken lege som gjør hva av kommunale oppgaver, sier hun.

– Folks forventninger til tilgjengelighet og til å få legetime raskt har økt. Men legelistene har vært stabile, noe som tyder på at befolkningen er trofaste mot legen sin. Vi må imidlertid gi bedre informasjon om hvor man kan henvende seg for øyeblikkelig hjelp på dagtid hvis den faste legen ikke er tilgjengelig, oppsummerer helse- og sosialsjef Kari Skive Stuvøy i Akershus-kommunen Hurum.

I Nordkapp har ikke innføring av fastlegeordningen vært særlig merkbar, verken i positiv eller negativ retning, melder helse- og sosialsjef Bjørn-Atle Hansen. – Vi har stabil legedekning og hadde tilnærmet fast legeordning fra før. Nå er den mer formalisert, kommenterer han.

I Bergen vil man til høsten evaluere ordningen med hensyn til ventetid og tilgjengelighet og gjennomføre en brukerundersøkelse for å avdekke eventuelle svakheter som bør rettes opp, opplyser Harald Åsen, medisinsk-faglig rådgiver i byrådsavdelingen.

– Vi har et betydelig antall ledige listeplasser, mellom 20 000 og 25 000. Men det første driftsåret har gjennomgående gått bra.

Anbefalte artikler