Nevrofysiologiske undersøkelser av barn

Artikkel

Heier, MS

Nevrofysiologiske undersøkelser av barn

En kortfattet presentasjon. 46 s, ill. Oslo: Unipub, 2001. Pris NOK 69

ISBN 82-7477-085-4

Dette heftet er en praktisk håndbok for pediatere, nevrologer, allmennpraktikere og sykepleiere som kommer i kontakt med barn med funksjonsforstyrrelser i nervesystemet. Forfatteren ønsker å redegjøre for de forskjellige nevrofysiologiske undersøkelser og hvilke problemstillinger de kan bidra til å avklare.

Heftet består av kvalitetspapir med tofarget tekst. Det foreligger fine eksempler på forskjellige nevrofysiologiske funn, bl.a. 12 eksempler på patologisk EEG. Her er også flotte akvarellskisser av barn som illustrerer undersøkelser. Jeg har en viss mistanke om at forfatteren også er en talentfull maler, da skissene er kryptisk signert med forfatterens initialer.

Heftet gir svært mye nyttig klinisk informasjon på få sider. Det er konsise lister med tanke på indikasjon for de forskjellige undersøkelsene. Spesielle hensyn vedrørende alder, forberedelser til undersøkelsen og hvorvidt undersøkelsen er smertefull eller ikke og om undersøkelsen affiseres av narkose. Selv om heftet naturligvis ikke har som mål å gi en omfattende gjennomgang av nevrofysiologiske undersøkelser, sitter man igjen med økt kunnskap om EEG, videometri, EEG-telemetri, elektromyogram (EMG), nevrografi, BEP, SEP, elektroretinografi (ERG), søvnregistreringer (PSG og MSLT) og deres indikasjon.

Dette er et svært nyttig hefte og bør ligge på pulten til enhver barnelege som arbeider med og utreder barn med nevrologiske symptomer.

Rune Toms

Barneavdelingen

Sykehuset Buskerud

Drammen

Anbefalte artikler