Legefakta

Artikkel

Spesialforening

Totalt

 % kvinner

 % menn

Den norske patologforening

145

39,3

60,7

Eldre lægers forening

14

14,3

85,7

Foreningen for norske leger i utlandet

31

19,4

80,6

Medisinsk forening for mental retardasjon og habilitering

49

24,5

75,5

Norsk anestesiologisk forening

616

25,5

74,5

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

193

68,9

31,1

Norsk barnekirurgisk forening

14

14,3

85,7

Norsk barnelegeforening

502

36,9

63,1

Norsk cardiologisk selskap

424

14,2

85,8

Norsk dermatologisk selskap

125

34,4

65,6

Norsk endokrinologisk forening¹

13

15,4

84,6

Norsk forbund for klinisk kjemi/fysiologi

69

11,6

88,4

Norsk forening for allergologi/immunpatologi

251

15,1

84,9

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

135

31,9

68,1

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

146

13,7

86,3

Norsk forening for håndkirurgi

44

2,3

97,7

Norsk forening for immunologi/transfusjonsmedisin

49

22,4

77,6

Norsk forening for infeksjonsmedisin

246

27,6

72,4

Norsk forening for intervensjonsradiologi

107

12,1

87,9

Norsk forening for klinisk farmakologi

35

14,3

85,7

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

30

30,0

70,0

Norsk forening for lungemedisin

213

20,2

79,8

Norsk forening for maxillofacial kirurgi

20

10,0

90,0

Norsk forening for medisinsk genetikk

34

32,4

67,6

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

106

34,9

65,1

Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk

44

36,4

63,6

Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode og halskirurgi

259

11,6

88,4

Norsk forening for pediatrisk radiologi

25

44,0

56,0

Norsk forening for reumakirurgi

51

7,8

92,2

Norsk forening for sjøfartsmedisin

101

0,0

100,0

Norsk forening for ultralyd-diagnostikk

184

25,5

74,5

Norsk gastroenterologisk forening

405

12,6

87,4

Norsk geriatrisk forening

123

34,1

65,9

Norsk gynekologisk forening

521

49,9

50,1

Norsk idrettsmedisinsk forening

562

20,1

79,9

Norsk indremedisinsk forening

511

13,9

86,1

Norsk karkirurgisk forening

122

6,6

93,4

Norsk katastrofemedisinsk forening

41

2,4

97,6

Norsk kirurgisk forening

764

13,2

86,8

Norsk militærmedisinsk forening

107

2,8

97,2

Norsk nevrokirurgisk forening

47

4,3

95,7

Norsk nevrologisk forening

316

37,3

62,7

Norsk nevroradiologisk forening

37

13,5

86,5

Norsk nyremedisinsk forening

91

15,4

84,6

Norsk oftalmologisk forening

244

23,0

77,0

Norsk onkologisk forening

74

41,9

58,1

Norsk ortopedisk forening

371

8,1

91,9

Norsk plastikkirurgisk forening

51

3,9

96,1

Norsk psykiatrisk forening

888

40,7

59,3

Norsk radiologisk forening¹

346

32,7

67,3

Norsk revmatologisk forening

157

35,7

64,3

Norsk selskap for allmennmedisin

1 158

24,2

75,8

Norsk selskap for hematologi

77

15,6

84,4

Norsk thoraxkirurgisk forening

89

1,1

98,9

Norsk trygdemedisinsk forening

131

13,7

86,3

Norsk urologisk forening

99

7,1

92,9

Totalt antall medlemskap i spesialforeninger2

11 607

24,4

75,6

For oversikt over alle legemedlemmer i spesialforeningene, se Legefakta i nr. 13/2002.

Anbefalte artikler