Interessante prosjekter for medisinstudenter

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Kristina Sjøberg Øgaard leder den nors­ke avdelingen av den internasjonale medisinstudentorganisasjonen. Foto L.B. Johannessen

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) er en idealistisk, upolitisk føderasjon av nasjonale medisinstudentorganisasjoner. Hovedoppgaver er å bidra til utveksling av studenter, ideer, erfaringer og kompetanse.

IFMSA samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) og med World Medical Association (WMA), og er engasjert i internasjonale, nasjonale og lokale prosjekter over hele verden. Føderasjonen har over én million medlemmer fordelt på 85 land.

Det arbeides innenfor seks hovedområder: klinisk utveksling og forskningsutveksling, medisinsk utdanning, flyktning- og fredsarbeid, seksualopplysning og folkehelse. Mer enn 6 000 studenter deltar årlig i klinisk utveksling og flere hundre i forskningsutveksling. Utvekslingen skjer i form av månedlige opphold, der studentene selv velger en avdeling eller et prosjekt de ønsker å delta i. Innenfor feltet folkehelse er organisasjonen engasjert i flere prosjekter, bl.a. i Romania og Rwanda.

Barnehjemsprosjekt i Romania

Orphanage Initiative er et prosjekt rettet mot barnehjem i tre byer i Romania. Landet har over 100 000 barnehjemsbarn, og et av de største problemene ved barnehjemmene er underbemanning. Orphanage Initiative har som mål å være bindeledd mellom studenter, som kan tenke seg å jobbe frivillig med rumenske barnehjemsbarn i tre uker i løpet av sommeren, og personalet ved barnehjemmene.

Prosjektet drives av en internasjonal koordinator, Hans Ove Grøntvedt fra IFMSA-Norge, samt nasjonale og lokale koordinatorer fra IFMSA-Romania. Ved hjelp av disse koordinatorene drar hvert år over 50 studenter fra hele verden til barnehjemmene i Romania, hvor de jobber med å aktivisere, stimulere og trene barna som bor der. På fritiden blir studentene tatt vare på av lokale representanter for IFMSA-Romania. Via disse får de innblikk i rumensk utdanning, helsevesen og ungdomskultur. Orphanage Initiative i Romania drives utelukkende av medisinstudenter og samtlige stillinger er ulønnede.

Landsbyprosjekt i Rwanda

Rwanda Village Concept Project er et studentdrevet prosjekt i en landsby i Rwanda. Det er et samarbeid mellom flere medlemsorganisasjoner i IFMSA, samt studentorganisasjoner innen agronomi, veterinærmedisin, byggfag og feltet vannkraft. Målet er å bedre levestandarden og helsetilstanden i lokalmiljøet.

Prosjektet har en bred tilnærming til lokalmiljøet og har som overordnet mål å involvere landsbyboerne mest mulig i gjennomføringen. Tiltakene som gjennomføres ble valgt ut etter en grundig behovskartlegging lokalt, og innbefatter blant annet generell helseopplysning, bygging av latriner, dyrking av soyaplanter, arbeid for å skaffe renere og lettere tilgjengelig vann, tilrettelegging av kaninoppdrett og tilrettelegging for at landsbykvinnene kan sy moskitonett til beskyttelse mot bl.a. malaria.

Prosjektet er drevet av frivillige studenter, også rwandiske, i samarbeid med landsbyboerne. Studentene, som kommer fra hele verden, deltar på prosjektet jobber i Rwanda i sju måneder om gangen.

IFMSA-Norge
  1. – er representert ved samt­lige me­di­sins­ke fakulteter

  2. – er aktiv innen klinisk og preklinisk utveksling, forskningsutveksling og i humanitære prosjekter

  3. – samarbeider tett med ­andre nors­ke studentorganisasjoner

  4. – er et bindeledd mel­lom IFMSA og nors­ke medisinstudenter

  5. – er aktivt med i den internasjonale organisasjonen

Les mer: www.normsic.org

Anbefalte artikler