Tillit og tyngde

Artikkel

Den norske lægeforening avholder landsstyremøte i Tromsø 5. – 7. juni. De tillitsvalgte må makte å fange opp strømningene i medlemsmassen, og foreningens fremste tillitsvalgte må støttes og styrkes av dem som har valgt dem. Bare slik kan de medisinsk-faglige premisser for helsepolitiske vedtak formidles med tyngde og gjennomslagskraft.

Lederskap krever evne til å se de store linjer. Faglighet, troverdighet og tillit er viktige forutsetninger for å oppnå resultater – også for Legeforeningen.

Petter Jensen Gjersvik

Anbefalte artikler