Smittsomme sykdommer – glimrende oversikt

Artikkel

Statens institutt for folkehelse

Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten 2002 – 2003

Smittevern 5. 200 s, tab, ill. Oslo: Statens institutt for folkehelse, 2001. Pris NOK 200

ISBN 82-7364-177-5

Hvis du ikke har oppdaget forrige utgave av denne boken eller allerede har bestilt denne oppdaterte versjonen, må du skaffe deg den. Boken har en kjedelig tittel, men innholdet er langt mer spennende.

 Til tross for at forfatterne i forordet understreker at innholdet på ingen måte er uttømmende, har bokens enkle layout med spalteinndeling og alfabetisk oppsett over hverdagslige og sofistikerte smittsomme sykdommer, en innbydende stil for en travel, eller bare interessert, leser.

Bokens 200 sider er utelukkende nyttig stoff. Hver smittsom sykdom er presentert med tilhørighet i bakteriologi/virologi, smittemåte/smitteførende periode, inkubasjonstid, symptomer og forløp, diagnostikk, insidens i Norge, behandling, forebyggende tiltak, tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd, meldeplikt til MSIS, og en liten filologisk introduksjon til sykdommens navn. For svært mange sykdommers vedkommende, er det vist til nettadresse for ytterligere opplysninger.

Til sist er det en oversikt over meldingspliktige sykdommer i MSIS og et stikkordregister. Dette er boken for enhver lege som forholder seg til pasienter i hverdagen, og den er spesielt nyttig for allmennlegen.

  1. – Du får en rask oppdatering i forhold til spørsmål som må besvares der og da i forbindelse med banale og alvorlige infeksjonssykdommer

  2. – Du har enkel tilgang på informasjon i reisemedisin

  3. – Du får rask og grei informasjon om mediefokuserte sykdommer (for eksempel miltbrann, meslinger)

  4. – Du har nødvendig kunnskap i forhold til å informere befolkning/barnehagepersonell/lærere

  5. – Enhver smittsom sykdom er parkert i forhold til meldeplikt

  6. – Om du skulle bli kontaktet av lokalpressen, er stoffet her

  7. – Dertil: morsomme historiske tilleggskunnskaper

Boken er en bruksbok. Den har A4-format og er uinnbundet. Det gjør ikke noe om den blir utslitt, for i 2004 kommer det en ny oppdatert versjon. Jeg ønsker meg en CD-ROM-versjon. Folkehelsa har virkelig laget noe godt, nyttig og spennende. Kjøp den og bruk den! Du vil oppdage at du legger den til side for «å sjekke noe spennende» når kontordagen er slutt!

Anne Mathilde Hanstad

Rådhusgaten legegruppe

Jørpeland

Anbefalte artikler