Finnmark fylkeskommune tapte ambulansesaken

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Finnmark fylkeskommune er dømt til å betale Måsøy kommune 2,8 millioner kroner i erstatning i den såkalte ambulansesaken.

  Artikkel

  Etter en anbudsrunde høsten 2000 vedtok fylkestinget å inngå nye driftsavtaler for ambulansetjenesten i Finnmark (1). Måsøy kommune nektet å akseptere fylkeskommunens ambulansevirksomhet ved det privateide Arctic Ambulanse og opprettet derfor sin egen ambulansetjeneste (2). Statens helsetilsyn erklærte Finnmark fylkeskommunes ambulansevirksomhet i Måsøy som en fare for liv og helse.

  I rettsoppgjøret i Tana og Varanger tingrett krevde kommunen dekning av alle utgifter den har hatt i denne saken. Retten mener at fylkeskommunen forsettlig har unnlatt å bringe ambulansetjenesten i orden og peker på at fylkeskommunen bevisst har unnlatt å følge påleggene og advarslene fra Helsetilsynet. Det oppstod en nødssituasjon for Måsøy da fylkeskommunen ikke rettet opp manglene ved ambulansetjenesten i løpet av 2001. I lys av dette mener retten at kommunen var i sin fulle rett til å opprette egen ambulansetjeneste og dømte fylkeskommunen til å betale 2,8 millioner kroner til Måsøy kommune.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media