Mindre inkontinens etter keisersnitt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Den kanadiske forskergruppen har tidligere funnet signifikant færre perinatale problemer ved planlagt keisersnitt sammenliknet med vaginal forløsning når barnet lå i seteleie ved termin (1). Hittil har ingen randomiserte kontrollerte studier undersøkt hvordan det går flere måneder etter fødselen.

Nå har forskerne fulgt opp 1 596 av 1 940 kvinner fra 110 sentre over hele verden tre måneder etter fødselen (2). Kvinnene som fikk utført keisersnitt hadde mindre risiko for å ha urininkontinens (relativ risiko = 0,62; 95 % KI = 0,41–0,93). Det var ingen andre signifikante forskjeller mellom gruppene med hensyn til en lang rekke variabler: morsmelkernæring, barnehelse, seksualitet, forholdet til partner, smerte, depresjon og fekal inkontinens.

– Dette passer bra med andre studier, sier førsteamanuensis Bjørn Backe ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Tidligere studier har også vist en sammenheng mellom vaginal fødsel og urinlekkasje, men dette er den første randomiserte undersøkelsen. De fleste kvinnene hadde ingen eller små problemer med lekkasjen. Det er ikke mulig ut fra denne studien å si om dette har medført redusert livskvalitet.

Backe viser til et pågående doktorgradsarbeid ved NTNU, hvor det er vist at bekkenbunnstrening har gunstig effekt. – Mye av lekkasjeproblemene kan forebygges, sier han.

Anbefalte artikler