Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Magne Nylenna
Pål Gulbrandsen
Håkon Lasse Leira

Medisin og vitenskap

Gudrun Dieserud
Mitchell Loeb
Øivind Ekeberg
Anders Engeland
Johannes Wiik
Gunnar Lande
Erlend Mork*
Gunnar Ekeid*
Mette Ystgaard
Lars Mehlum
Arne Holte
Lars Tjemsland
Rogaland psykiatriske sjukehus
Jon Arne Søreide
Arve Sjølingstad
Kari Alvær
Anders Engeland
Lisa Forsén
Anne Kathrine Nore
Ole Eigil Ommundsen
Siri Steine
Ove Trond Humborstad
Ernst Omenaas
Amund Gulsvik
Rolf Haagensen
Karl-Åke Sjøborg
Anders Rossing
Henry Ingilæ
Lars Markengbakken
Petter Andreas Steen
Reidun Førde
Olaf G. Aasland
Erik Falkum
Harald Breivik
Stein Kaasa
Kjell Arne Kvistad
Paul Møller
Espen Thiis-Evensen

Tema

Łge Wifstad
Institutt for samfunnsmedisin
Edvin Schei
Seksjon for allmennmedisin

Kommentar og debatt

Audun Øyri
Bjørn Moum
Berit Borch-Iohnsen
Anton Hauge
Magne Aas
Lars Eikvar
Eivind Myhre
Otto A. Smiseth
Pål Gulbrandsen
Erik F.O. Pomp
Ane Gedde-Dahl
Torbjørn Ekroll

Nyheter og reportasjer

Øyvind Skjæggestad

Fra foreningen

Lise B. Johannessen
Allmennmedisinsk forskningsutvalg