Vil ikke åpne for privatisering

Hans Asbjørn Holm Om forfatteren
Artikkel

I et møte helseminister Tore Tønne 6. mars fikk organisasjonene utdype sine synspunkter på prosessen rundt statlig overtakelse av sykehusene. Spørsmålet om privatisering av spesialisthelsetjenesten som fikk stor oppmerksomhet. Utgangspunktet er de ulike syn på Sosial- og helsedepartementets forslag om endring i lov om spesialisthelsetjeneste, § 39 Samarbeid med andre m v. Denne teksten har vært oppfattet av noen som en åpning til privatisering. Spørsmålet har også vært drøftet i Legeforeningen uten at foreningen har funnet grunnlag for en slik tolkning. Tønne understreket sterkt at det ikke var hensikten å åpne opp for privatisering. Departementet vil se nøye på disse formuleringene for å rydde bort eventuelle misforståelser før proposisjonen legges fram for Stortinget 6. april.

Anbefalte artikler