Frukt og grønt forebygger ikke brystkreft

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Et høyt forbruk av frukt og grønnsaker er gunstig for å forebygge hjerte- og karsykdommer, diabetes, fedme og enkelte kreftformer. Imidlertid har sammenhengen mellom frukt og grønnsaker og forekomst av brystkreft vært mer uklar.

I en studie nylig publisert i JAMA (1) blir denne sammenhengen analysert ved å slå sammen data fra åtte prospektive kohortstudier der inntak av frukt og grønnsaker var registrert. 7 377 tilfeller av brystkreft var inkludert i de åtte studiene i en totalgruppe på 351 825 kvinner.

Ingen signifikante sammenhenger ble funnet mellom forbruk av frukt og grønnsaker og risiko for brystkreft. Heller ingen undergrupper av frukt og grønnsaker (f.eks. epler) ble funnet å virke forebyggende. Forskerne konkluderte med at selv om et høyt forbruk av frukt og grønnsaker kan virke forebyggende på andre sykdommer, er andre tiltak nødvendig for å forebygge brystkreft. I en lederkommentar i samme utgave av JAMA (2) spør man om «fem-om-dagen» av frukt og grønnsaker bør tenkes gjennom på nytt.

Resultatet er ikke overraskende, kommenterer Rolf Kåresen ved Ullevål sykehus: – Vi har lenge visst at en eventuell sammenheng mellom kost og brystkreft er svak. Det vi i dag vet gir økt risiko for brystkreft er overvekt, særlig kroppsmasseindeks (BMI) over 30, og å få sitt første barn sent i livet.

Anbefalte artikler