Medisin og helse i tidligere tider

Artikkel
  • – Hvordan var helsetilstanden i Norge ved det forrige tusenårsskiftet?

  • – Hva er de viktigste medisinske nyvinninger i det 20. århundret?

  • – Hva betyr den medisinske utvikling for folks helseopplevelse?

  • – Hvordan har legerollen endret seg?

En samling av 21 artikler om medisinsk-historiske emner fra Tidsskrift for Den norske lægeforening er nå tilgjengelig i et eget temahefte.

Heftet koster kr 100 (porto inkludert) og kan bestilles fra:

Heftet kan også kjøpes på Akademika, Domus Medica-bygningen, Sognsvannsveien 9, Oslo

Anbefalte artikler