Intracellulær ricintransport

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ricin er et proteintoksin som finnes i planten Ricinus communis. Man har vist at når ricin er internalisert i eukaryote celler, blir det først transportert til endosomer. Derfra blir ricinet transportert til lysosomer for å bli degradert, til plasmamembranen (resyklert), til golgiapparatet og endoplasmatisk retikulum for videre transport til cytosolen og, i epitelceller, til den motsatte plasmamembranen (transcytert). Siden ricin transporteres til flere organeller, kan det brukes som markør for å studere proteintransport. Å studere proteintransport er viktig av flere grunner. For eksempel forårsakes en rekke sykdommer av feil i proteintransport. Ved flere typer behandlinger må medikamenter transporteres inn i celler, og det er viktig å lære hvordan opptaket kan foregå mer effektivt.

  Epitelceller har to forskjellig membrandomener, det apikale og det basolaterale. Doktorgradsarbeidet viser at ricintransport i epitelceller reguleres av calmodulin, som er et kalsiumbindende protein, av cyklooksygenaseenzymer, som er involvert i prostaglandinsyntese, og av proteinkinase A, som er involvert i fosforylering av en del proteiner. Det er interessant at cellene regulerer transport til og fra de to domenene på forskjellige måter, men det trengs flere studier for å forstå hvordan denne reguleringen foregår.

  Arbeidet omfatter også studier av ricintransport i celler som overuttrykker en mutantws av dynamin, et protein med GTPaseaktivitet som er involvert i opptaket av proteiner via klatrinavhengig endocytose. Avhandlingen viser at dynamin i tillegg spiller en rolle i transport fra endosomer til golgiapparatet. Endelig er det funnet at ved å hemme klatrinavhengig endocytose øker aktiveringsnivået til proteinkinase C, og at dette forårsaker en økning i synthesen av proteoglykaner.

  • Avhandlingens tittel

  • Studies of the endocytic pathway. Analysis of ricin trafficking

  • Utgår fra

  • Biokjemisk avdeling

  • Det Norske Radiumhospital

  • Disputas (dr. philos.) 16.12. 2000

  • Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media