Et annerledes verdensatlas

Artikkel

Mange synes det er fint å reise i atlas, andre synes det er fint å ha et atlas å slå opp i når spørsmålet kommer: Hvor er nå det? Da er det stort sett den rent geografiske reisen og stedet vi er interesserte i. Men det finnes mennesker med langt videre fantasi når det gjelder det å reise i atlas.

Hør bare: ”Omgitt av en bukt av fordragelighet, et hav av overflod og fredens osean, ligger denne så velkjente og av og til ufremkommelige øya, med hovedstaden Oppgangstider.”

Ved første øyekast kan kanskje kartene se ut som vanlige oversiktskart over fjerne land. Men ved å se nærmere på dem vil du forstå at det du ser er en oversikt over tankenes og opplevelsenes verden. Det er kart for områder som Hemmeligheter, Lidenskap, Glede og Dødelighet. Til hvert kart er det knyttet kommentarer. Så kan hver og en av oss reise i denne merkelige og uvante verden, slik vi finner det naturlig.

Det må ligger et formidabelt arbeid bak et slikt atlas, der alt er tegnet og skrevet inn i en fantasiens verden. Det er blitt en kvalitetsbok rent trykkteknisk, med vakre kart i farger, og med kommentarene som spiller på fantasien. Dog skal det nevnes at kommentarer til to av kartene er utelatt.

Hvem er et slikt atlas skrevet for? Det må jo være for folk som er nysgjerrige på å reise i sitt eget indre. Dette er ingen fagbok for medisinere. Men som vi jo vet, så er det medisinske menneske også interessert i å søke inn i ”alle de irrganger”, og som sådan er atlaset en reise verdt. Det er garantert ikke andre konkurrerende atlaser på markedet. Vil du ha en smakebit i første omgang uten å kjøpe boken, kan du gå inn på forfatternes hjemmeside: www.worldofexperience.com

En slik bok kan ikke anbefales generelt. Enten blir den en måte å reise på videre i livet, eller du vil si: Du verden, hvor kronglete vi kan bli . . .

Sten Erik Hessling

Legehuset

Hokksund

Anbefalte artikler