Tilfeldig priskontroll av leger

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det er Konkurransetilsynet som fører tilsyn med priser på legetjenester. Når det gjelder egenandeler, er det først og fremst to virkemidler som tilsynet kan benytte for å kontrollere at leger holder seg til spillereglene.

Det ene virkemidlet er forskriften om prisopplysning ved legetjenester (1), hjemlet i konkurranseloven. Forskriften gjelder for tjenester som tilbys i både offentlig eller privat legepraksis, herunder poliklinikker, laboratorier og røntgeninstitutter. De sentrale bestemmelsene er at det skal være synlig prisoppslag på venteværelset og at pasienten har krav på kvittering. Det andre virkemidlet er loven om pristiltak som utdyper forbudet mot å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige (2).

Stikkprøver

Regionsjef Odd Arne Westgaard i Konkurransetilsynets østlandskontor sier at tilsynet ikke gjennomfører systematiske priskontroller av leger, men at man fra tid til annen har stikkprøver basert på klager fra pasienter som mener at de har betalt for mye hos legen.

– Hvor alvorlig er problemet?

– Konkurransetilsynet behandler 2–3 slike klagesaker hvert år, men jeg kjenner ikke til at noen av sakene har fått alvorlige etterspill i form av politianmeldelser.

– Hvor stor andel av legene overholder påbudet om prisoppslag?

– Det er flere år siden vi sist gjorde en grundig undersøkelse av dette. Vårt inntrykk er at flertallet av legekontorene overholder bestemmelsene, men også på dette området er vi avhengig av at publikum melder fra til oss, sier Odd Arne Westgaard.

Konkurransetilsynet i Trondheim opplyser at siste gang en systematisk kontroll ble gjennomført, var i 1995. Av 65 kontrollerte legekontorer i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, var det åtte som manglet prisoppslag (12,3 %). Ved en tilsvarende kontroll i 1991 manglet 69 % av legekontorene prisoppslag.

Anbefalte artikler