Lindrende sedering til døende

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Terminal sedering er et innarbeidet uttrykk i medisinsk litteratur og har vært mye brukt i mediene. Men selvforklarende er det ikke. Særlig i kommunikasjon med pasienter og pårørende kan helsepersonell trenge benevnelser som ligger nærmere dagligspråket.

  Det er gjort mange forsøk på å finne et godt norsk avløserord. I Språknytts spalte for nyord er slumresøvn foreslått (1). En rekke andre forslag med tilknytning til søvnbegrepet er senere kommet inn til Språkrådets e-postliste for forslag til avløserord, kalt Ordsmia, bl.a. skånesøvn, skånedvale, sluttsøvn, sluttslummer, sluttdøs, lindredøs, lindresøvn og smertestillende søvn (2).

  Mange har imidlertid innvendinger mot bruk av ordet søvn for denne type påført bevisstløs tilstand. Det kan synes riktigere å legge vekt på det smertedempende aspektet ved behandlingen. I forbindelse med utarbeiding av retningslinjer for terminal sedering drøftet Rådet for legeetikk spørsmålet om avløserord. De valgte å benytte uttrykket lindrende sedering til døende. Reidun Førde og medarbeidere kommer inn på termvalget i sin artikkel i dette nummer av Tidsskriftet (3). Lindrende sederingtildøende eller bare lindrende sedering vil bli brukt i Tidsskriftet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media