De skapte legemangelen

Torbjørn Ekroll Om forfatteren
Artikkel

Jeg har nylig lest Torstein Bertelsens bok De skapte legemangelen (1) og føler trang til å nevne denne her i Tidsskriftet.

Vi som studerte medisin i utlandet de første tiårene etter krigen, ble for det meste meget godt behandlet både i utlandet og da vi kom hjem til Norge. Men mange av oss husker nok også hvordan vi følte at deler av det medisinske miljøet i Norge motarbeidet oss.

Bertelsen har nedlagt et betydelig og grundig arbeid for å få belyst og dokumentert disse problemene, samt vanskelighetene pådriverne for å danne medisinske fakulteter i Bergen og i Tromsø møtte, på en helt troverdig og uinnpakket måte i denne meget velskrevne boken.

Jeg sender disse linjene til Tidsskriftet for å minne leserne om boken, for å takke Bertelsen for arbeidet og for at han har offentliggjort det i bokform slik at alle som vil, kan få lese om en del av det som foregikk i norsk medisinsk miljø i 1950 – 60-årene. Boken anbefales på det varmeste!

Anbefalte artikler