Fast pris hos fastlegen?

Artikkel

– Fastlegeordningen er et enhetlig system, der alle allmennleger er underlagt de samme avtalebestemmelser. Et slikt system er mer gjennomsiktig for pasientene, som på sin side vil bli mer oppmerksomme på avvik i legenes takstbruk og oppgjørsrutiner. Pasientene kan velge bort leger som yter dårlig service, eller som tar seg for mye betalt. Siden basistilskuddet følger den enkelte pasient, vil det være mer risikabelt å miste pasientene, sier Torgeir Fjermestad.

Han har vært allmennpraktiker i Trondheim i 17 år, og var med på overgangen til fastlegeordningen i 1993. Ifølge Fjermestad har det ikke vært noen pasientflukt på grunn av varierende betaling for legetjenester, og det har heller ikke være noen offentlig debatt rundt dette.

– Nå som fastlegeordningen blir innført over hele landet, kan vi imidlertid forvente at egenandeler vil bli et tema blant publikum. Derfor er det viktig at debatten begynner i Legeforeningens egne rekker, sier han.

Ulike reaksjoner fra legene

Bør være intern debatt

– Jeg vil ikke svare før jeg får vite hva du skal bruke informasjon til.

Tidsskriftet: – Vi vil kartlegge eventuelle variasjoner i egenandeler og pristillegg.

– Jeg synes det er en håpløs måte å ta opp dette på. Legeforeningen har seg selv å takke for at egenandelene varierer, og har skapt store problemer ved å ha et så komplisert og uoversiktlig takstsystem.

– Hvordan mener du spørsmålet bør tas opp?

– Ikke i Tidsskriftets spalter i hvert fall. Det må være en intern debatt.

Vær forsiktig med hva du skriver

– Jeg er svært skeptisk til en slik rundspørring. Den kan umulig bli representativ. Og du skal være forsiktig med hva du skriver.

Hardt slag

– Dette kan bli et hardt slag i ansiktet for allmennpraktikerne. Jeg vet om mange som tar mer enn oss, vi er moderate her.

Må ha lov å drive litt forretning

– Legene har avtalt å ta lik egenandel, men pristillegget for prøvene varierer. Vi må da ha lov til å drive litt forretning. Det blir som med frukt og grønt, vi har et stort turn-over på utstyr og materiell.

Hvor er Konkurransetilsynet?

– Normaltariffen er uklar, og gir opphav til ulike fortolkninger. Vi har en åpen diskusjon om egenandeler her. Men si meg, hvor blir det av tilsynet?

Står helt fritt

– Holdningen min er helt klar. Der det ikke finnes takster, står jeg helt fritt.

Tabu

– Dette er et tabubelagt tema. Vi trenger en diskusjon rundt det, og det er flott at Tidsskriftet tar det opp.

Bedre priskontroll

– Med fastlegeordningen vil vi få et mer gjennomsiktig betalingssystem. Det er fint at vi får en diskusjon om takster nå.

Ulike reaksjoner fra legene

Anbefalte artikler