God påske!

Artikkel

”Enhver læge som ikke tillige er sjælesørger – er en kvaksalver.” Det er Edvin Schei som, i opphavsmannens jubileumsår, siterer Arne Garborg (1851 – 1924) (s. 1122).

Legelivet er krevende, og å være pasient er ikke enkelt. Om ikke dette nummer av Tidsskriftet gjør livet lettere, så kan det kanskje stimulere til refleksjon og debatt både om legerollen og pasientrollen. Vi ønsker god påske, god lesning – og et godt lege-pasient-forhold!

Neste utgave av Tidsskriftet kommer 20. april.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler