Abonnement på terapianbefalinger fra Statens legemiddelverk

William Bredal Om forfatteren
Artikkel

I 2000 opprettet daværende Statens legemiddelkontroll en ny publikasjonsserie som omfatter norske legemiddelstandarder, terapianbefalinger og andre fagpublikasjoner fra etaten. Totalt ble det utgitt ni terapianbefalinger i 2000 (tab 1). Terapianbefalingene ble tidligere utgitt som supplement til tidsskriftet Nytt om legemidler. Både supplementene og publikasjonene ble sendt ut til alle leger. I løpet av 2000 fulgte det med abonnementsskjema ved tre publikasjoner. Hensikten med dette var å oppdatere adresseregistrene og sikre at de som tegnet abonnement, fortsatt vil få tilsendt publikasjonene gratis. Derfor oppfordres alle som måtte ønske dette til å fylle ut og sende inn et slikt skjema. Alternativt kan man tegne abonnement direkte ved å henvende seg til Fellesekspedisjonen for medisinsk informasjon, ved Rita Eklund, Postboks 6 Leirdal, 1008 Oslo, 22 30 50 06 (telefon), 22 30 50 66 (faks). I løpet av første kvartal 2001 vil abonnementsordningen tre i kraft slik at bare abonnenter mottar terapianbefalingene.

Fra 1. januar 2001 er etaten endret, og har skiftet navn til Statens legemiddelverk. Dette får ingen konsekvenser med hensyn til utgivelsen av publikasjonsserien utover de endringene som navneskiftet innebærer.

Tabell 1  Terapianbefalinger utgitt i 2000 og 2001 (frem til mars)

Anbefaling

Referanse

Behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg

SLK-publikasjon 2000: 02

Gestagener som tillegg til østrogenbehandling i klimakteriet

SLK-publikasjon 2000: 03

Antitrombotisk og fibrinolytisk behandling i kardiologi

SLK-publikasjon 2000: 04

Behandling av hjertesvikt og asymptomatisk venstre ventrikkeldysfunksjon

SLK-publikasjon 2000: 05

Behandling av hyperlipidemi

SLK-publikasjon 2000: 06

Bruk av antibakterielle midler til hund og katt

SLK-publikasjon 2000: 07

Behandling av søvnvansker

SLK-publikasjon 2000: 08

Behandling av multippel sklerose

SLK-publikasjon 2000: 09

Behandling av vulvovaginitt

SLK-publikasjon 2000: 10

Palliativ behandling på sykehus og i hjemmet

Statens legemiddelverk, publikasjon 2001: 02

Behandling av type 2-diabetes

Statens legemiddelverk, publikasjon 2001: 03

Anbefalte artikler