Helsefakta

Artikkel

Antall medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Studieår og studieland.

1994–95

1997–98

1999–2000

2000–01¹

Ungarn

64

246

362

457

Tyskland

308

380

373

322

Polen

18

159

283

304

Danmark

37

92

144

179

Irland

8

48

108

118

Sverige

63

111

109

85

Storbritannia

9

29

64

72

Australia

1

19

60

62

Tsjekkia

0

13

35

47

Nederland

19

33

50

46

Malta

0

9

13

12

USA

4

2

12

7

Østerrike

9

10

6

5

Italia

4

5

6

5

Spania

6

5

5

3

Frankrike

10

5

4

2

Island

11

4

4

2

Belgia

4

1

1

1

Sveits

4

4

1

0

Andre

0

18

24

22

Totalt

579

1 193

1 664

1 756

Anbefalte artikler