Varm antologi om verdier ved livets slutt – men . . .!

Artikkel

Antologien er et resultat av Verdikommisjonens prosjekt Verdier ved livets slutt. Bestillingen var ”et mangfoldig dokument om hvordan vi lever med døden” i vår tid. La meg like godt ta konklusjonen først: Styringsgruppen har all ære av resultatet. Det er neppe tidligere skrevet en så bredt anlagt antologi over dette tema.

Boken er inndelt i fem hovedkapitler: Til minne om . . ., Mer enn en jobb – profesjoner ved livets grense, I sorgens landskap – gravferdsskikker og ritualer, Å være eller ikke være – døde i filosofi, kunst og kultur, Å leve med døden – utfordringer i et nytt årtusen. I disse kapitlene har 30 ressurspersoner med bred kompetanse innen sine interesseområder gitt til beste bilder som samlet gjør antologien til en tankevekkende helhet. Når Bente Alver setter ord på sin fortvilelse rundt suicidet i En engblomme til erindring, Marie Aakre forteller hvordan pleiepersonalet har det i Vi klarte det og Hans Stifoss-Hanssen belyser Ritualer – hjertets språk i et psykologisk perspektiv, da får vi lyst til å fordype oss videre i temaet livets sluttfase. Andreas Skartveit har skrevet Fra Homer til tabloid – døden i media, og Dagfinn Høybråten tar for seg det overordnede temaet Livshjelp – ikke dødshjelp – politikeren, økonomien og døden.

Antologien er rikt illustrert med svart-hvitt-bilder fra orkideenes verden, fotografert av Herdis Maria Siegert.

Boken er egentlig ikke først og fremst en fagbok. Den burde være lesning for ”oss alle”, verdifull som den er. Men hva er det vi opplever? Jo, den er utgitt i et begrenset opplag på 5 000 eksemplarer, og er ikke til salgs! Den er distribuert til lokale og sentrale myndigheter og medier og organisasjoner som har sitt virke i allmennheten. Det må være en total feilvurdering av Verdikommisjonen ikke å la dette verdifulle tankegodset være tilgjengelig gjennom bokhandlene, gjennom Internett og andre kanaler. Vi trenger en antologi som denne!

Sten Erik Hessling

Legehuset

Hokksund

Anbefalte artikler