m2013/1
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Rettelse
Kommentarartikkel
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Legemidler i praksis
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Kuriosa
Oss imellom
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media