Dette skal Legeforeningen kjennetegnes av

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi kan være stolte over å tilhøre en profesjon med så dype og solide røtter som den medisinske.

  Ikke på noe annet område i samfunnet blir enkeltindivider så fullstendig overlatt i andres varetekt som i helsetjenesten. Det må vi alltid ha med oss når vi som leger møter våre pasienter, og i Legeforeningens arbeid for en bedre helsetjeneste. Legerollen og legeetikken er selve ryggraden i legegjerningen. Vi skal alltid være en del av løsningen.

  Sentralt i lege-pasient-forholdet er pasientmøtet. Dette skal preges av god kommunikasjon, empati og samarbeid. Dette er også sentrale kjerneverdier for oss som forening. Åpenhet, dialog, engasjement og samarbeid er en forutsetning for at vi i fellesskap kan finne de gode løsningene. Mange av våre medlemmer opplever at åpenhet er en mangelvare i helsetjenesten og at varsling fra ansatte overhøres. Trygghet for å kunne si fra og lære av hendelser, er viktig og ansatte må involveres og lyttes til. Man vil aldri få til en god utvikling av helsetjenesten uten å bygge på den kunnskap som er nærmest pasienten – der faget utøves dag og natt.

  I legeforeningens mer enn 125 år lange historie har faget og helsepolitikken stått sentralt. Gjennom solid, troverdig og faglig argumentasjon har vi vunnet frem på område etter område. Som forening lyttes vi til og har innflytelse. Vi skal fremme kunnskap – ikke synsing, ha fokus på løsninger – ikke problemer, drøfte sak og ikke person og fremfor alt være på offensiven – ikke fremstå som ofre for en tung og vanskelig utvikling. Vi skal alltid søke ny kunnskap gjennom forskning. Legeforeningen er på sitt beste når vi har satt pasienten, faget og kvalitet først.

  Legeforeningen er til for medlemmene, pasientene og samfunnet. Det er medlemmene som muliggjør foreningens samfunnsoppdrag. Legeforeningen teller 30 000 medlemmer og 97 % av norske leger er organisert i foreningen. Mer enn 3 500 leger innehar verv i foreningen og på arbeidsplassene. Legeforeningen vet hvor skoen trykker i takt med samfunnets behov. Løsningene blir best når vi er med og tar eierskap slik vi gjorde med fastlegeordningen. Videreutvikling gjennom samarbeid må til for å unngå at vi trekker legene bort fra pasientene ved stadig nye krav til administrasjon og dokumentasjon. I påvente av at myndighetene «griper ballen» etablerte vi høsten 2011 et nytt kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin for å styrke og utvide legetjenesten for eldre pasienter. På samme måte som Legeforeningens landsstyre i 2009 vedtok å anbefale overfor Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at det opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Vår anbefaling om å  opprette denne spesialiteten er nå tatt til følge av HOD.

  Det er et privilegium å samarbeide nært med tillitsvalgte i foreningen. Ofte utgjør de medisinskfaglige innspill fra Legeforeningen viktige premisser for Stortinget, helsemyndigheter og sykehus. Nær og tett dialog med godt samhold innad i foreningen er derfor viktig. Den sikrer kvalitet i våre uttalelser og ivaretar klare og konsistente standpunkter over tid. Samtidig som vi har kunnskap om konsekvenser av standpunkter og hva som er det viktigste nå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media