Praktisk og oversiktlig håndbok i infeksjonsmedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Zaas, Aimee

  Anderson, Deverick J.

  Hanson, Kimberly E.

  Oxford American handbook of infectious diseases

  770 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-538013-2

  Utgivelsen inngår i serien Oxford American handbooks og er en amerikansk utgave av Oxford handbook of infectious diseases and microbiology. Håndbøkene i lommeformat er praktiske og baserer seg på de siste retningslinjene og er utgitt innen de fleste kliniske felt. Bøkene er svært anerkjente og skrevet av eksperter innen feltet som kortfattede, konsise sammendrag, som gjør at leseren fort finner den informasjonen han/hun er ute etter. Denne boken er inndelt i fire deler: antimikrobielle midler, infeksjonskontroll, systematisk mikrobiologi og kliniske syndromer.

  I det første kapitlet, om antimikrobielle midler, gir forfatterne først en oversikt over antibiotikas virknings- og resistensmekanismer, deretter en kort, men god og lettfattelig oversikt over antibiotikas farmakokinetikk og farmakodynamikk – mekanismer som er viktige å forstå for å dosere korrekt. Oversikten over de ulike antimikrobielle midlene følger alle samme mal: klassifikasjon, virkningsmekanisme, resistens, klinisk bruk, farmakologi, toksisitet og bivirkninger. Omtalen er punktvis og konsis og gir rask tilgang på viktig informasjon.

  Kapittel to om infeksjonskontroll er basert på amerikanske retningslinjer, men de avviker ikke særlig fra de norske. Her er en kortfattet og oversiktlig presentasjon av det viktigste innen infeksjonskontroll som alt helsepersonell, særlig sykehusansatte, vil ha nytte av å lese.

  Det tredje kapitlet, om systematisk mikrobiologi, er det største kapitlet med 350 sider. Her vil klinikeren finne alt han/hun trenger i sin praksis. Systematisk og punktvis omtales de ulike mikrobene med hensyn til epidemiologi, patogenese, klinisk betydning, diagnose og valg av behandling.

  I det siste kapitlet, kapittel fire om kliniske syndromer, presenterer forfatterne en systematisk oversikt over de enkelte infeksjonssykdommene med samme inndeling som i kapittel tre. Her er nok det største minuset for norske brukere. Behandlingen avviker fra norske anbefalinger for en del viktige sykdommer, blant annet for pneumoni og urinveisinfeksjoner. Mer resistente bakterier i USA er noe av årsaken til dette. Hiv har fått en uforholdsmessig bred omtale og avviker fra resten, også ved at antiviral behandling kun finnes i kapittel tre. De viktigste sykdommene har henvisning til amerikanske og internasjonale retningslinjer for behandling. Her bør leseren heller holde seg til de norske Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og de nye Nasjonale retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus.

  Boken inneholder svært mye informasjon, men er oversiktlig når man raskt trenger informasjon. Punktvise lister og tabeller gjør det lett å finne frem. Det finnes ingen illustrasjoner, særlig savner jeg bilder av parasitter og infeksjoner i hud. Målgruppen vil spesielt være medisinstudenter, leger i allmennpraksis, indremedisinere og leger i spesialisering i infeksjonssykdommer og i indremedisin. Spesialister i infeksjonsmedisin vil også ha nytte av rask tilgang til informasjon om antibiotika og mikroorganismer. Omtalen av de ulike infeksjonene i det siste kapitlet blir for kort, selv for medisinstudenter, til at boken kan fungere som en lærebok. Det finnes også en elektronisk utgave.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media