Kort og godt om hiv for helsepersonell

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Haugstvedt, Åse

  HIV for helsepersonell

  En innføring. 140 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. Pris NOK 249

  ISBN 978-82-15-01960-4

  Åse Haugstvedt er spesialist i hud- og kjønnssykdommer ved Olafiaklinikken i Oslo, en lavterskel «drop-in» poliklinikk for diagnostisering og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner. Her diagnostiserer man om lag 30 nye pasienter med hiv per år. Med bakgrunn i hennes egne og pasienters erfaringer med manglende kunnskap blant helsepersonell har hun nå skrevet en kortfattet bok om hiv. Målgruppen er personell i helsesektoren som ikke har anledning å bli kjent med hiv i sitt daglige virke, men som allikevel trenger et minimum av kunnskap for både å opptre profesjonelt og ta de riktige avgjørelsene når det en sjelden gang blir aktuelt. Det blir som å ha lest beredskapsplanen før katastrofen.

  Åse Haugstvedt har bygd opp boken omkring fem autentiske, men anonymiserte pasientfortellinger som alle illustrerer forskjellige aspekter av å bli diagnostisert og leve med hiv. Innflettet mellom disse fortellingene får hun i kortfattet og enkel språkdrakt gjort rede for det viktigste om hiv-viruset, hiv-historikken og epidemiologien i Norge og den aktuelle måten å diagnostisere og behandle hiv på. Det er uttrykkelig sagt at boken ikke er for spesialister i feltet, men for de øvrige i helsetjenesten som tross alt bør vite litt mer enn hva de har hørt i nyhetene. Fortellingene gir en fordypet innsikt i hvordan det er å få diagnosen og leve med den og illustrerer også hvordan pasienter med hiv blir møtt i helsetjenesten.

  Etter å ha lest de åtte korte kapitlene, hvorav det ene er en liste med aktuelle nettsteder – og muligens brukt referanselisten, ordlisten og registeret – vil leseren være godt utstyrt for å møte sin første pasient som spør om han burde teste seg for hiv. En viktig bok for hele Helse-Norge – før det skjer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media