Massevaksinasjon mot kolera

Ingrid Skinlo Rokstad Om forfatteren
Artikkel

Kolera tar fremdeles livet av mange mennesker hvert år, men en ny studie fra Zanzibar tyder på at massevaksinasjon med den orale koleravaksinen kan gi beskyttelse mot kolerasmitte også hos ikke-vaksinerte.

Illustrasjonsfoto Afp/NTB scanpix

Alle voksne, unntatt gravide, og barn over to år i studieområdene ble tilbudt to vaksinedoser (1). Av de nesten 50 000 som kunne inkluderes, ble om lag halvparten vaksinert. Den direkte beskyttelsen av vaksinene ble estimert ved å sammenlikne antall tilfeller av kolera blant vaksinerte og uvaksinerte. Den indirekte beskyttelsen ble evaluert ved å se på sammenhengen mellom vaksinedekningen i et nabolag og risikoen for kolerasmitte hos ikke-vaksinerte i samme nabolag.

Hos dem som mottok to vaksinedoser, fant man en direkte beskyttende effekt mot kolera på 79 % (95 % KI 47 – 92 %). Videre ble det estimert 75 % (95 % KI 11 – 93 %) indirekte beskyttelse hos ikke-vaksinerte innbyggere i områdene med høyest vaksinedekning sammenliknet med ikke-vaksinerte i områder med lavest vaksinedekning.

– Den orale koleravaksinen viser god beskyttende effekt både på individnivå og for samfunnet som helhet via flokkimmunitet og kan derfor bidra til å hindre utbrudd av kolera, sier Bjørn Blomberg, overlege i infeksjonssykdommer ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

– Vaksinen kan være et nyttig virkemiddel i kampen mot kolera, men for å forebygge denne sykdommen, samt mange andre diarésykdommer som vaksinen ikke beskytter mot, er det viktigste i det lange løp å sikre god vannforsyning, adekvate sanitærsystemer og bedre levestandarden for folk som bor i fattige områder. En ting som ikke er vesentlig problematisert i artikkelen, er at vaksinen har kortvarig beskyttelse – fra et halvt år hos småbarn til rundt to år hos eldre, avslutter Blomberg.

Anbefalte artikler