Bred oppslutning om mer fysisk aktivitet i skolen

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

26 organisasjoner er nå pådrivere for at alle skoleelever får en time fysisk aktivitet hver dag.

Skolen er en viktig arena for å skape gode vaner for barn og ungdom. Illustrasjonsfoto Colourbox

– Den brede oppslutningen viser at dette er et viktig tiltak. Vi ber nå om at det i arbeidet med stortingsmeldingen om folkehelse, utredes hvordan man kan få satt et forpliktende mål om en time fysisk aktivitet daglig for alle skoleelever, sier president Hege Gjessing.

Inaktivitet bekymrer

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk fysioterapeutforbund, Norges idrettsforbund og Legeforeningen er bekymret over at stadig flere barn og unge er inaktive.

De fem foreningene får nå bred støtte. 21 andre organisasjoner har satt sin logo under kravet om en time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Blant organisasjonene er Norsk sykepleierforbund, Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Rådet for psykisk helse og Turistforeningen.

Norske barn sitter mer stille enn noen gang, og dagens 15-åringer er stillesittende 70 % av den tiden de er våkne.

Vaner etableres tidlig

Fysisk aktivitet er et av de viktigste virkemidlene for å fremme god folkehelse og hindre sykdom. Skolen er en viktig arena fordi der når man alle uansett sosial bakgrunn, og gode vaner som læres tidlig blir med videre i livet. Derfor mener organisasjonene det er nødvendig at alle elever får en time fysisk aktivitet hver dag, tilrettelagt eller ledet av kompetent personell.

Anbefalte artikler