Redaksjonen svarer:

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Gode råd til en mulig varsler ble publisert som kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 20/2012 (1). I de sosiale mediene fikk artikkelen stor oppmerksomhet, den ble mest delt og fikk også flest lesere på Tidsskriftets nettside (2). I tillegg har flere kolleger kontaktet redaksjonen med ris og ros for at vi publiserte denne artikkelen. Den har altså vakt interesse hos mange og gitt opphav til ulike reaksjoner. De ulike reaksjonene speiles også i innleggene til Olav Hjeljord og Øistein Løvoll.

Teksten ble grundig vurdert i redaksjonen før publisering, og forfatterens ønske om anonymitet var godt begrunnet. Fra tid til annen publiserer vi anonyme innlegg. Årsaken til at forfatterne ønsker anonymitet kan variere (3). Da en mor beskrev belastningen ved å få vite at barna hennes hadde «risikogener» for diabetes, var det et rimelig ønske å være anonym, av hensyn til barna (4), på samme måte som da en rusmisbruker fortalte sin historie (5), osv.

Ut fra en totalvurdering mener vi at historien som beskrives i Gode råd til en mulig varsler er tankevekkende og lesverdig, men vi innser at det vil være ulike oppfatninger om dette.

Anbefalte artikler