Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Urininkontinens er vanlig også blant unge kvinner som ikke har vært gravide.

Illustrasjonsfoto Science Photo/ NTB scanpix

Svangerskap øker risikoen for urininkontinens, men forekomsten av urininkontinens blant unge kvinner som ikke har vært gravide, har vært lite undersøkt.

1 620 unge kvinner ved helseklinikker og universiteter i Australia ble gitt et spørreskjema, hvorav 1 018 (63 %) svarte (1). Ingen av kvinnene, som var i alderen 16 – 30 år, hadde vært gravide. Nesten 13 % rapporterte at de hadde hatt en eller annen form for urinlekkasje. Forekomsten var høyest for dem med seksuell aktivitet uten bruk av p-piller (21,5 %; 95 % KI 16,7 – 27,3 %). Kvinner med urininkontinens skåret lavere på livskvalitet og psykisk velvære. Det var ingen sammenheng mellom urininkontinens og alder, kroppsmasseindeks, fysisk aktivitet eller tidligere urinveisinfeksjon.

– Denne studien bekrefter tidligere studier som viser at urininkontinens kan være et vanlig problem også hos unge kvinner som ikke har født, sier Guri Rørtveit, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. – Respondentene var utelukkende nulligravide kvinner, men kan være selektert med henblikk på utdanning og god helse. Det er også mulig at særlig de som har hatt urinlekkasje, har besvart skjemaet. I en langt større populasjonsbasert studie fra Norge rapporterte rundt 10 % av unge kvinner som aldri hadde født, om urinlekkasje, de fleste i liten grad (2).

Studien fra Australia tyder på at det er sammenheng mellom urinlekkasje og psykisk velvære, slik en norsk studie blant eldre kvinner har vist (3), men sammenhengen mellom urinlekkasje og psykisk helse er komplisert, sier Rørtveit.

Anbefalte artikler