Laserbehandling av premakulær blødning

Jørgen Krohn, Bård Kjersem Om forfatterne
Artikkel

En tidligere frisk mann i 40-årene merket akutt synsreduksjon på sitt venstre øye etter en episode med kraftige brekninger. Ved undersøkelse ble det funnet et sentralt utfall i synsfeltet til venstre øye, og visus ble målt til fingertelling 20 cm. Oftalmoskopi viste at det forelå en blødning i maculaområdet. Hematomet hadde en størrelse på 15 mm2 og var lokalisert i et spalteformet rom mellom corpus vitreum og retina (bildet til venstre).

To dager etter symptomdebut ble det utført membranotomi ved hjelp av neodymium-YAG-laser. Med pasienten sittende foran en spaltelampe ble laserlyset ledet inn i øyet via en kontaktlinse og videre gjennom pupillen til membranen som dannet hematomets fremre begrensning. Ved å applisere en laserpuls mot nedre del av hematomet ble det laget et hull i corpusmembranen, hvorigjennom blodet umiddelbart rant inn i corpus vitreum og ned i bunnen av øyet (bildet i midten). Få minutter etter behandlingen anga pasienten normalisering av synet, og ved kontroll åtte uker senere var det normale funn ved oftalmoskopi (bildet til høyre). Visus var da 1,25.

Premakulære blødninger kan være valsalvaindusert, som hos vår pasient, eller de kan være forårsaket av diabetisk retinopati, retinale veneokklusjoner, karmalformasjoner eller traumer. Lasermembranotomi kan være rask og effektiv behandling for å bedre synet ved slike blødninger (1, 2).

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Anbefalte artikler