LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

For helsebyråkrater og politikere gjelder det å holde ut. Da kan vidunderlige ting skje

Vi blir tilfreds til slutt

Klinisk nevrofysiologi

Ved elektroencefalografi – EEG – registreres aktiviteten i cerebrale cortex. Undersøkelsen er indisert ved bl.a. epilepsi, encefalopati og koma. Ved polysomnografi undersøkes søvnmengde og søvnkvalitet ved ulike søvnforstyrrelser basert på EEG, øyebevegelser og muskelspenning. I dette nummer av Tidsskriftet starter en temaserie om klinisk nevrofysiologi.

EEG – når og hvordan?

EEG ved koma

Polysomnografi ved utredning av søvnlidelser

Fastlegetilhørighet og sykefravær

Omfanget av langtidssykefravær påvirkes ikke av fastlegens kjønn, alder og listelengde, men er lavere hvis man har en fastlege med mange høyt utdannede listepasienter. For kvinner er sykefraværet lavere ved åpne lister enn ved lukkede lister. Dette viser en studie blant yrkesaktive i Oslo og Bergen.

Det vanskelige sykmeldingsarbeidet

Fastlegetilhørighet og sykefravær – en registerbasert studie

Ungdom som ikke drikker

Avhold fra alkohol rundt 20 års alder er knyttet til ensomhet og få venner. Angst, depresjon og trygdestøtte som ung voksen er vanligere enn hos dem som ikke er avholdende. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant et representativt utvalg norske ungdommer.

Alkoholavholdende – en risikogruppe?

Hva er alvorlig sykdom?

Begrepet alvorlighetsgrad ved sykdom kan oppfattes svært forskjellig. Ulike meningsinnhold har konsekvenser for medisinske og helsepolitiske prioriteringer. Hva kan helseøkonomiske analyser bidra med?

Helseøkonomiens grunnutfordringer

Hva menes med «sykdommens alvorlighetsgrad»?

Anbefalte artikler