()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2585

  I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2012 side 2585 skal stikktittelen være: Mens årets nobelpris i fysiologi eller medisin går til fremtidens medisin, premierer nobelprisen i kjemi oppdagelsen av G-proteinkoblede reseptorer, som spiller en viktig rolle i dagens medisin

  Den ene pristakerens navn er stavet feil i 2. linje første avsnitt og i 2. linje femte avsnitt. Riktig skrivemåte er Kobilka.

  Vi beklager feilene, de er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media