De allestedsnærværende reseptorene

Kristin Viste, Gunnar Mellgren Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2585

I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2012 side 2585 skal stikktittelen være: Mens årets nobelpris i fysiologi eller medisin går til fremtidens medisin, premierer nobelprisen i kjemi oppdagelsen av G-proteinkoblede reseptorer, som spiller en viktig rolle i dagens medisin

Den ene pristakerens navn er stavet feil i 2. linje første avsnitt og i 2. linje femte avsnitt. Riktig skrivemåte er Kobilka.

Vi beklager feilene, de er rettet på nett.

Anbefalte artikler