Positiv til målet om én journal

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

– Regjeringens mål om en enhetlig journalløsning er et spennende veivalg for helsetjenesten. Men det forutsetter et finansieringsløft fra staten og at personvernet ivaretas på en god måte, mener Legeforeningen.

Fredag 30. november la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem stortingsmeldingen om digitalisering av helsesektoren. Legeforeningen har i lengre tid etterlyst at datasystemene i helsetjenesten må bygges ut og standardiseres slik at alle lett kan kommunisere med alle over et sikkert nett. Bedre IT-systemer vil lette tilgangen til rett informasjon om rett pasient, til rett tid og til rett helsepersonell.

– Et enhetlig system som raskt gir tilgang til oppdaterte opplysninger om pasienten, vil kunne være avgjørende for kvaliteten på den hjelpen som ytes og tiden det tar å yte hjelpen, sier president Hege Gjessing. Les mer: https://legeforeningen.no/Nyheter/2012/Positiv-til-malet-om-en-journal/

Anbefalte artikler