Klinisk nevrofysiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Selv om de færreste leger kan tolke et EEG eller en EMG, vil de fleste av oss fra tid til annen henvise pasienter til slike undersøkelser. Nevrofysiologiske prosesser er fascinerende komplekse. Nettopp derfor er det viktig også for henvisende leger å ha et realistisk forhold både til klinisk nevrofysiologiske metoders muligheter og begrensninger. Temaserien om klinisk nevrofysiologi gir en introduksjon til ulike undersøkelsesmetoder og deres anvendelsesområder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media