Kirurgiske scenarier – kort og godt

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Dimick, Justin B.

Upchurch Jr., Gilbert R.

Sonnenday, Christopher J.

Clinical scenarios in surgery

Decision making and operative technique. 633 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2012. Pris USD 140

ISBN 978-1-60913-972-8

Tilgang på faglig informasjon, ikke minst via elektroniske kanaler, er økende. Tradisjonelle lærebøker blir stadig mer voluminøse. Både studenten, spesialistkandidaten og den mer erfarne klinikeren føler gjerne behov for å sortere, komprimere, strukturere og oppdatere sine faktakunnskaper – gjerne uavhengig av elektronisk tilgang.

I denne boken skisserer forfatterne vel 120 kirurgiske scenarier – korte enkeltkapitler som tar utgangspunkt i en meget kort kasuistikk. Med bakgrunn i den kliniske problemstillingen beskriver og drøfter de en rekke temaer innen generell og gastroenterologisk kirurgi, thorax- og karkirurgi, barnekirurgi og traume- og akutt kirurgi. Kortfattet og konsist, oftest på tre-fem sider, beskriver de tilstanden med tilhørende diagnostikk og behandling. Teksten avsluttes med gode «take home points», og de fleste kapitlene har nyttige illustrasjoner av god kvalitet. Et begrenset antall referanser er angitt i slutten av de fleste kapitlene. Noen forfattere kunne nok strukket seg litt lengre hva gjelder relevante og oppdaterte artikler.

Innholdet er preget av den nordamerikanske tradisjonen: Alle forfatterne kommer fra USA, med en stor representasjon fra Ann Arbor, Michigan, der også to av redaktørene arbeider. Noen få anbefalinger og kliniske veivalg er nok litt annerledes i norsk klinisk hverdag, uten at dette blir problematisk.

Boken er ikke helt liten, men godt håndterlig. Oppsett og trykk er tiltalende og leservennlig, innbindingen er solid, og selve konseptet synes jeg er spennende. Som redaktørene anfører, så er unge studenter og spesialistkandidater av i dag «multitaskere» – man sitter ikke lenger i timevis og leser i tykke bøker. Men fortsatt kan man lese for å lære. Uansett må man kunne bære med seg kunnskap og ferdigheter ut i klinikken for å gjøre jobben og for å ta ansvaret som følger med. Om man er innstilt på effektiv læring, er trolig denne boken en smart investering – selv om den ikke er påtrengende billig.

Anbefalte artikler