Fremmedstoffer i mat

Jan Ludvig Lyche Om forfatteren
Artikkel

Verdens helseorganisasjon

Evaluation of certain veterinary drug residues in food

Seventy-fifth report of the joint FAO/WHO expert committee on food additives. 101 s, tab. Genève: WHO, 2012. Pris CHF 30

ISBN 978-92-4-120969-4

Målgruppen for denne rapporten er personell som arbeider med risikovurdering og kontroll av substanser som utilsiktet forekommer i mat. Helsepersonell og legfolk kan også ha nytte av å bli informert om at dyreprodukter kan inneholde rester av antibiotika, antiparasittmidler og vekstfremmende stoffer, og lære om hvordan eksperter avgjør hvilke helserisikoer dette innebærer for konsumentene. Her presenteres arbeidet til en sammensatt komité av representanter fra FNs organisasjon for mat og landbruk og Verdens helseorganisasjon. De har hatt i oppgave å vurdere helserisikoer forbundet med veterinære medisinrester i mat. Denne rapporten er nummer 75 i en serie av rapporter fra komiteens møter.

Rapporten består av en generell del, hvor man beskriver hvordan komiteen arbeider, og hvilke tiltak som er satt i gang siden forrige møte, og en spesiell del, hvor metoden brukes til å vurdere risikoen av spesifikke medikamenter. I den generelle delen diskuterer man metode og retningslinjer for komiteens arbeid. Metoden som brukes, «Hypothesis-driven decision tree approach for the safety evaluation of residuces of veterinary drugs», er ikke bra beskrevet. Det er vanskelig å skille den fra klassisk fremgangsmåte for å risikovurdere fremmedstoffer i mat. På hvilken måte den gir økt fleksibilitet, kommer heller ikke klart frem. I den spesielle delen beskriver man risikovurderingen av to antibiotikapreparater (amoxicillin, apramycin), fire antiparasittmidler (derquantel, ivermectin, monepantel, triclabendazole) og to vekstfremmende stoffer med antimikrobiell effekt (monensin, nasarin). Komiteens anbefalinger for «Acceptable Daily Intake» (ADI) og «Maximum Residue Limit» (MRL) for disse stoffene summeres i Annex 2.

ADI-verdi er det akseptabelt daglige inntaket av et stoff som trygt kan spises gjennom hele livet uten å gi skadevirkning. MRL-verdi er den maksimale restkonsentrasjon av legemidler eller andre biocider som kan forekomme i animalsk mat for at den kan godkjennes til konsum. Dyr som brukes til mat, kan kun behandles med medikamenter eller andre stoffer som har fått en MRL-verdi.

Målgruppen er personer som er godt kjent med temaet, og kanskje mer spesifikt dem som ønsker å bruke de stoffene som man beskriver. Den egner seg ikke for dem som ønsker å lære mer om fremmedstoffer i mat. Derfor vil jeg anbefale dem som er interessert i dette temaet, å hente informasjon fra andre kilder. De som jobber med kontroll av fremmedstoffer i mat, finner MRL-verdier lett tilgjengelig på Internett.

Anbefalte artikler