Er økologisk mat sunnere enn annen mat?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Økologisk mat er antakelig ikke mer næringsrik enn annen mat, men kan gi redusert eksponering for plantevernrester og resistente bakterier, ifølge en ny metaanalyse.

Illustrasjonsfoto J. Hauge/Aftenposten/NTB scanpix

Man vet lite om helseeffektene av å spise økologisk mat. Nå har amerikanske forskere foretatt en systematisk gjennomgang av litteraturen for å sammenlikne helseeffektene ved inntak av økologisk versus konvensjonell mat (1).

Forskerne identifiserte 17 studier som omhandlet forskjeller i helseeffekter mellom konsumenter av organisk versus annen mat, og 223 studier om nivået av næringsstoffer, bakterier, sopp eller plantevernmidler i matvarer. Bare tre av studiene omfattet kliniske utfall, og her ble det ikke påvist forskjeller med henblikk på allergiske tilstander eller forekomst av campylobacterinfeksjon. I to studier ble det rapportert signifikant lavere nivåer av plantevernmidler i urinen hos barn som spiste økologisk mat sammenliknet med dem som spiste konvensjonell mat. Analyser av biomarkører og næringsstoffer i serum, urin, brystmelk og sæd hos voksne viste ingen klinisk meningsfulle forskjeller. Sannsynligheten for å isolere bakterier som var resistente mot tre eller flere antibiotika, var 30 % høyere i konvensjonell versus organisk mat (risikodifferanse 33 %, KI 21 – 45 %).

– Det er vanskelig å trekke slutninger om helseeffekter basert på disse resultatene, sier forsker Jan Ludvig Lyche ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Norges veterinærhøgskole. Ingen av studiene i undersøkelsen pågikk lenger enn to år, noe som gjør konklusjoner om langtidsvirkninger umulig.

– Resultater fra studier i ulike land er vanskelig å sammenlikne pga. forskjeller i klima, mikroflora, medikament- og sprøytemiddelbruk. Forekomst av resistente bakterier er assosiert med antibiotikabruk i landbruket, og i Norge og EU er det forbudt å bruke antibiotika som vekstfremmende tilskudd i fôret, mens dette er vanlig praksis i USA. I mange utviklingsland er det omfattende ukontrollert misbruk av bl.a. stoffer som i dag er forbudt i EU og USA, sier Lyche.

Anbefalte artikler