Pasienter med nettilgang til sin e-journal

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Mange pasienter synes de har nytte av å ha tilgang til sin elektroniske pasientjournal via en nettportal. Dette viser erfaringer fra USA.

Ved tre store helsesentre i USA med til sammen 105 primærleger fikk flere enn 13 500 pasienter tilgang til sin elektroniske journal via en nettportal (1). Bruken av tilbudet ble registrert elektronisk, og pasienter og leger besvarte et spørreskjema.

I løpet av ett år hadde 87 % av pasientene åpnet minst ett journalnotat. Av de 5 391 pasientene som besvarte spørreskjemaet, svarte mellom 77 – 87 % ved de tre sentrene at de syntes tilgangen hjalp dem til å føle større kontroll over egen helse. 60 – 78 % av dem som brukte legemidler, rapporterte at de i større grad tok medisinen som forskrevet. 20 – 42 % hadde vist notatene til andre. 1 – 8 % rapporterte om forvirring, engstelse eller harme. Omfanget av journalnotatene økte ikke. Noen leger rapporterte at de måtte bruke mer tid til å besvare spørsmål fra pasientene utenom konsultasjonen (0 – 5 %), at de endret måten notatene ble skrevet på (3 – 36 %) og at de brukte mer tid på notatene (0 – 21 %). Rundt én av tre pasienter ønsket å kunne godkjenne journalnotatene, mens 85 – 96 % av legene var uenig i dette. 99 % av pasientene ønsket å fortsette ordningen, og ingen leger valgte å slutte med den.

– Elektroniske journalsystemer og sikre nettportaler gjør det mulig å øke pasientenes involvering i egen behandling, sier professor Pål Gulbrandsen ved Akershus universitetssykehus. – Men dette er ikke uten risiko, som resultatene viser. Forvirring, engstelse og harme er ikke godt for dem det rammer, sier han.

– Vi vet at pasienter er tjent med skriftlig oppsummering etter konsultasjoner. Å bruke journalen slik vil fungere best om legene bevisst utformer den for det formålet, og ikke bare som et arbeidsdokument eller for å skaffe seg juridisk ryggdekning, sier Gulbrandsen.

Anbefalte artikler