Siden sist

Artikkel

I forrige nummer av Tidsskriftet var det den personlige opplevelsen og gjesteskribenten som ble mest lest. «… og vi som skulle gifte oss!» ble den mest leste artikkelen, mens Kristin Oudmayers «Ser du bakenfor?» kom rett bak.

Den personlige opplevelsen gikk ikke upåaktet hen i sosiale medier:

«Takk for en vakker historie omkring liv og død- og medmenneskelig varme av Rune Arild Andersen i @Tidsskriftet»

– @signhildbrecke

Av kommentartiklene ble «Cannabislegemiddel i Norge – grunnlaget for godkjenning» den mest leste. Kommentaren «Hva kan leger lære av Jesus?» fikk stor oppmerksomhet i sosiale medier, spesielt på Twitter, og ikke alle var positive:

«Seriøst, @Tidsskriftet? Dere følte liksom ikke at den jordingsaken tidligere i år påvirket rankingen deres nok? tidsskriftet.no/article/2940540»

– @tommymangerud

Tidsskriftets nettbrettversjon ble i samme periode oppdatert til ny versjon. Det er nå mulig å lese Tidsskriftet i liggende modus. Til nå er Tidsskriftets iPad-app lastet ned 4 414 ganger. Antall lesere per dag er rundt 200.

Ut fra våre målinger ser det ut til at nettbrettversjonen i all hovedsak brukes om kvelden, spesielt etter kl 19 er det en god del lesere. Vi ser også at mange leser Tidsskriftet på iPad etter midnatt. Det virker altså som iPad-versjonen ikke brukes så mye i jobbsituasjon ennå.

Anbefalte artikler