Etniske forskjeller i insulinresistens i svangerskapet

Kåre I. Birkeland Om forfatteren
Artikkel

I første del av svangerskapet er kvinner fra Øst- og Sør-Asia mer insulinresistente enn kvinner fra Vest-Europa.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

For å sikre næringsstoffer til fosteret blir gravide kvinner mer og mer resistente for insulin utover i svangerskapet. Betacellene kompenserer for dette ved å skille ut mer insulin. Dersom ikke betacellene klarer å kompensere tilstrekkelig, kan resultatet bli at kvinnen får for høyt blodsukkernivå og svangerskapsdiabetes.

I en ny studie fra Stork Groruddalen-prosjektet beskriver vi endringer i insulinresistens og betacellefunksjon i og etter svangerskapet hos kvinner med ulik etnisk bakgrunn i Oslo, dvs. fra Vest-Europa (41 %), Sør-Asia (25 %), Midtøsten (15 %), Øst-Asia (6 %) og andre steder (13 %) (1). Kvinnene ble intervjuet og avga blodprøver i første del av svangerskapet, i svangerskapsuke 28 og tre måneder etter fødsel. Ut fra verdiene for fastende glukose og C-peptid ble insulinresistens og betacellefunksjon beregnet.

Hovedfunnet var at kvinnene med etnisk bakgrunn fra Øst- og Sør-Asia var mer insulinresistente i første del av svangerskapet sammenliknet med kvinnene fra Vest-Europa. Fra første til siste del av svangerskapet ble alle kvinnene ca. 50 % mer insulinresistente. Kvinnene fra Øst- og Sør-Asia klarte ikke å kompensere for denne svangerskapsrelaterte insulinresistensen med økt betacellefunksjon i like stor grad som kvinnene fra Vest-Europa.

Anbefalte artikler