«Alt» om kolorektalkreft i pocketformat

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Swinson, Daniel

  Seymour, Matthew

  Colorectal cancer

  128 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 20

  ISBN 978-0-19-959020-9

  Målgruppen er «all health care professionals involved in the management of patients with colorectal cancer». Boken er tettpakket med informasjon til nytte for fastleger, leger i spesialisthelsetjenesten, studenter, leger i spesialisering og sykepleiere. Faktagrunnlaget er bra, oppdatert, kortfattet og lett tilgjengelig, men teksten virker ikke helt gjennomarbeidet. Forfatterne har brukt svært mange forkortelser med en irriterende mangel på forklaring – til tross for at tre sider er brukt på å forklare de fleste, men langt fra alle forkortelsene. En betydelig mangel er også at de systematisk har unnlatt å legge inn referanser i teksten som underbygger faktaopplysninger. Det er kun forslag til videre fordypning mot slutten av hvert kapittel. Selv på kort sikt kan dette fort skape usikkerhet om hvor oppdatert faktagrunnlaget er.

  Leseren må huske på at dette er en bok skrevet av britiske bidragsytere for britiske helsearbeidere. For utredning av pasienter med symptomer er for eksempel ikke alltid koloskopi førstevalg i henhold til forfatterne.

  Konklusjonen er at dette er en grei og konsentrert innføring i alt man bør vite om kolorektalkreft, men boken erstatter ikke norske retningslinjer. Boken er spekket med fakta som er ordnet greit og oversiktlig i kapitler og underkapitler. Den kunne likevel ha profitert på en grundigere redaksjonell gjennomarbeiding.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media