m2013/2
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Kommentarartikkel
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Legemidler i praksis
Kronikk
Internasjonal medisin
Personlige opplevelser
Helse og jus
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Kuriosa
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media