Minileder

Erlend Hem

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Petter Gjersvik

Leder

Harald Breivik
Audun Stubhaug
Mette Haase Moen

Brev til redaktøren

Jarl Å. Jakobsen
Stine Bjerkestrand
Lillan Mo Andreassen
Lone Holst
Reidun L.S. Kjome
Kristine Heitmann
Grethe Sørgaard
Cecilie Johannessen Landmark
Kai A. Olsen
Tore Midtvedt
Dag Bratlid
Thor Willy Ruud Hansen

Kommentarartikkel

Stein Roald Bolle
Aslak Hovda Lien
Rolv Mjaaseth
Mads Gilbert
Mads Gilbert
Stein Roald Bolle

Nyheter

Ingrid Skinlo Rokstad

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Intervju

Jannike Reymert

Originalartikkel

Marthe Sæther Persheim
Arne Helland
Olav Spigset
Lars Slørdal
Mari Baardseth
Ellen Lynghei
Sølvi Flåte
Olav Spigset
Lars Slørdal

Oversiktsartikkel

Tor-Arne Hagve
Kristin Lilleholt
Marianne Svendsen

Medisinen i bilder

Kari Lenita Falck Moore
Odd Kildahl-Andersen
Randi Kildahl-Andersen
Geir E. Tjønnfjord

Legemidler i praksis

Kari Hilde Juvkam
Hilde Beate Gudim
Kari Todnem
Trond Sand
Ellen Jørum
Torhild Warncke
Kristin Ørstavik

Kronikk

Internasjonal medisin

Trond Engjom
Kristoffer Brodwall
Hilde Marie Engjom
Kristine Mørch

Personlige opplevelser

Are Brean

Helse og jus

Jon Geir Høyersten
Siri Nome

Språkspalten

Erlend T. Aasheim

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Nylund

Anmeldelser

Torgeir Bruun Wyller
Lars Slørdal
Janne Kutschera Sund
Olav Spigset
Bjørn S. Nedrebø
Rune Nielsen
Per Gøran Krüger

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Stein Runar Østigaard
Siri Fauli Munkerud
Guri Andersen Gulstad
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent