LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Overskriften på en vitenskapelig artikkel er god når den er dekkende for innholdet og får deg til å lese videre

Dette er en god tittel

Videobasert akuttmedisin

Raske beslutninger og god kommunikasjon kan være avgjørende i akuttmedisinske situasjoner. Ofte er avstandene store og tidspresset betydelig. Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse (VAKe) er et nyutviklet system for raskt å danne «virtuelle team» over store avstander når det haster.

Videobasert akuttmedisinsk konferanse

Virtuell kriseledelse – ikke felles nødnummer

Vanedannende medisiner og refusjon

Pasienter med kroniske sterke smerter har fra 2008 kunnet få refundert utgifter til potensielt vanedannende medisiner. Ordningen benyttes i økende omfang, diagnosene er ofte uspesifikke og det er store forskjeller mellom helseregionene. Er diagnosesystemet for dårlig, legene for slepphendte, HELFOs praksis for ulik eller reglene for uklare?

Haltende nyordning for smertepasienter

Potensielt vanedannende legemidler på blåresept ved kroniske sterke smerter

Klinisk nevrofysiologi

Menneskets nervesystem er den aller mest komplekse biologiske strukturen vi kjenner til. Nevrofysiologiske metoder kan kvantifisere enkelte av aktivitetene i dette systemet. Som henvisende leger bør vi alle ha et realistisk forhold til metodenes muligheter og begrensninger. I dette nummer fortsetter temaserien om klinisk nevrofysiologi.

Nevrografi ved karpaltunnelsyndrom

Elektromyografi og nevrografi ved alvorlig nevromuskulær sykdom

Tynnfibernevropati

Å leve i en kropp som mangler leddsans

Den sjette sansen

Jernmangelanemi

Jernmangel er en svært vanlig problemstilling i helsevesenet. Tilstanden er viktig å påvise og utrede, også fordi den kan være sekundær til alvorlig sykdom. Måling av ferritinnivå er den viktigste analysen i utredningen, men dagens beslutningsgrense bør økes, og måling av transferrinreseptor er et godt supplement.

Jernmangelanemi – tolking av biokjemiske og hematologiske funn

Anbefalte artikler