Luftveisinfeksjoner i komprimert form

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lim, Wei Shen

  Acute respiratory infections

  127 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 20

  ISBN 978-0-19-958808-4

  Boken inngår i serien «Oxford Respiratory Medicine Library». Den er heftet og i lommeformat og henvender seg til leger som tar hånd om pasienter med akutte luftveisinfeksjoner, inkludert influensa og pasienter med nedsatt immunforsvar. De 14 forfatterne har skrevet 11 kapitler som i hovedsak omhandler infeksjoner i de nedre luftveier i en slik grad at bokens tittel grenser til å være misvisende. Gjensidig påvirkning av de øvre og nedre luftveier er ikke viet plass. Sjeldne og eksotiske lungeinfeksjoner er beskrevet. Vaksiner og bruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner er omtalt i egne kapitler.

  Teksten er kortfattet og de viktigste opplysninger er oppsummert i faktabokser, tabeller og flytdiagrammer. Hvert kapittel avsluttes med anbefalt litteratur for videre lesning. Det blir da en mangel at en del referanser som det er henvist til i teksten, ikke er med i litteraturlisten. Anbefalt behandling ved en del sykdommer kan avvike fra de tilsvarende norske anbefalinger. Noen behandlinger med usikker effekt og svakt evidensnivå er tatt med uten reservasjoner.

  Formålet har vært å gi en kompakt og praktisk oversikt over akutte infeksjoner, spesielt i de nedre luftveier. Teksten retter seg mot en klinisk hverdag og patofysiologiske forhold er ikke omtalt. Stikkordregister og ensartet utforming av kapitlene gjør den lett å finne frem i. Noen skjemmende trykkfeil burde vært unngått. Boken kan anbefales ved å være oversiktlig med gode oppsummeringer og sjekklister som kan være et bidrag i pasientsikkerhetsarbeidet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media