Kronen på verket i histologi

Per Gøran Krüger Om forfatteren
Artikkel

Geneser, Finn

Brüel, Annemarie

Christensen, Erik Ilsø

Genesers histologi

761 s, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 998

ISBN 978-87-628-0396-1

Denne histologiboken er nok særlig rettet mot studenter i medisin, men alle studentgrupper som studerer generell cellebiologi og histologi, vil med stort utbytte kunne benytte den. Den egner seg meget bra så vel i starten av studiet som for den viderekomne student. Jeg vil tro at den også passer som et praktisk oppslagsverk for erfarne lærere og studenter i faget.

Boken bygger på den meget pedagogisk vellykkede Histologi på molekylærbiologisk grunnlag, publisert av Finn Geneser i 2002. Boken benytter mye av den samme teksten og de samme illustrasjonene. Likevel med den tydelige forskjell at fotografier jevnt over har bedre kvalitet, og de tegnede illustrasjonene har til dels meget raffinerte, detaljerte forskjeller fra den tidligere boken. Vi finner også mange nye elektronmikroskopiske bilder. Illustrasjonene er i det hele meget gode og forklarende og har med også helt ny viten i faget.

De siste tiårene har det vært en enorm fremgang i tilgjengelig kurslitteratur. Med Genesers nå utvidede og mer presiserende utgave har vi fått en nordisk «krone på verket». Boken er lettforståelig, svært godt pedagogisk anlagt og god på beskrivelse av funksjonell cellebiologi og den spesielle organhistologien. Her er også gode og generelle forklaringer av sykdomsprosesser knyttet til ulike vev og organer, som selvsagt særlig er rettet mot medisinstudenter, men som også bygger opp under den generelle biologiske kunnskapen for andre interesserte studentgrupper.

Anbefalte artikler