Cytologi og histologi – nyttig for studenter

Per Gøran Krüger Om forfatteren
Artikkel

Karnov, Kristine

Nylander, Malin

Rehfeld, Anders

Histologi kompendium

300 s, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 298

ISBN 978-87-628-1116-4

Dette histologikompendiet er et supplement til Genesers Histologi (se egen anmeldelse). Kompendiet er inndelt i samme kapitler og henviser til figurene i denne læreboken. Kompendiet er nok derfor mest nyttig for studenter som benytter Genesers Histologi som lærebok. Kompendiet har likevel så mange – om enn kortfattede – generelle anatomiske henvisninger at det kan være nyttig for studenter med andre lærebøker som basis.

Forfatterne har valgt en særdeles prisverdig «åpen» design som betyr at hver side er oversiktlig med tydelige overskrifter og en indre kapittelinndeling. Derav også størrelsen på boken som med en konvensjonell design nok ville kunne rommes på 100 sider. Dette elegant gjennomførte pedagogiske opplegget kan gjøre kompendiet til et nyttig verktøy for alle studenter i cytologi og histologi.

Anbefalte artikler