Spennende om maktforhold ved reseptskriving

Kristian F. Hanssen Om forfatteren
Artikkel

Greene, Jeremy A.

Watkins, Elizabeth Siegel

Prescribed

Writing, filling, using and abusing the prescription in modern America. 329 s. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2012. Pris USD 30

ISBN 978-1-4214-0507-0

I denne utgivelsen beskrives reseptskriving i USA i et historisk perspektiv, redigert av to ledende vitenskapshistorikere. Den bærer preg av de lange linjer og hvordan reseptskriving kan ses som en kamp mellom den farmasøytiske industri, legene, pasientene og samfunnet. Legenes reseptutstedelsesmonopol er utfordret av ulike aktører i USA – sykepleiere, farmasøyter og legeassistenter.

Interessant er det at noe som er selvsagt i dag – det at et legemiddel ikke bare skal vurderes som trygt, men også som effektivt – var meget kontroversielt da denne regelen ble innført for 50 år siden. Legemiddelindustrienes dominerende lobbyvirksomhet for å ivareta sine særinteresser kommer godt frem. Innsatsen for å innføre generiske preparater er også godt beskrevet, det tok mange år før det lyktes i USA. Kampen om legenes forskrivning av enkeltmedisiner fortsetter både der og her. Som et eksempel nevnes at en database om enkeltlegers forskrivningspraksis ble solgt for 4 milliarder dollar i 2009! Slike opplysninger viser dessverre at legemiddelindustrien har en unik påvirkningsmulighet overfor den enkelte lege.

Hva med fremtiden? Greene & Watkins omtaler ikke dette, men det er opplagt i Norge at for eksempel e-resept og andre teknologiske hjelpemidler innebærer at for eksempel farmasøyter ikke lenger bør bruke sin gode kunnskap til å gjøre vanlig butikkarbeid i apotek. De bør heller utdannes til kliniske farmakologer og ha felles undervisning med legene i stor grad.

Prescribed har begrenset interesse i Norge. Både de politiske forhold og reguleringen av legemiddelmarkedet er forskjellig fra USA. Men for dem som er opptatt av maktforhold omkring legemiddelforskrivning, vil den være interessant.

Anbefalte artikler