Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Geilokurset 2013

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin holder sitt årlige Geilokurs i tiden 11.–15. mars 2013 på Dr. Holms Hotel.

Uken består av et klinisk emnekurs i psykiatri på formiddagene og et kortere ettermiddagskurs om etikk i møte med fastleger, samt foreningsdag.

Invitasjon med lenke til fullstendig kursprogram og elektronisk påmelding blir sendt per e-post til medlemmene i de to foreningene i begynnelsen av januar. Opplysninger om kurset kan leses på hjemmesiden www.legeforeningen.no/nfa

Kunngjøringer

Endring av kurskravet i onkologi

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at kurskravet i ortopedi endres. Hensikten med endringen er å styrke stråleterapidelen i onkologiutdanningen. Endringen innebærer en økning i obligatoriske kurstimer med fra 185 til 195 timer. Antallet valgfrie kurstimer reduseres tilsvarende og det totale antall kurstimer vil være uendret på 210 timer.

Kurskravet i onkologi endres og får følgende ordlyd:

Endret kursutdanning, obligatorisk fra 1.1. 2014:

210 timer, herav inngår følgende obligatoriske kurs:

  • Strålefysikk del I – Stråleterapi og bildedanning – 25 timer

  • Strålefysikk del II – Stråleterapi og bildedanning – 25 timer

  • Strålebiologi – 25 timer

  • Praktisk stråleterapi – 25 timer

  • Cytostatika, hormoner og medikamentell smertebehandling – 30 timer

  • Hematologi – 25 timer

  • Tumorbiologi – 15 timer

  • Kommunikasjon og etikk – 25 timer

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.»

I en overgangsperiode gis det anledning til å søke om spesialistgodkjenning i onkologi på bakgrunn av gammelt eller nytt kurskrav frem t.o.m. 31.12. 2013. Nytt kurskrav gjøres obligatorisk fra 1.1. 2014.

Anbefalte artikler