Ferske divertikler

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kruis, Wolfgang

  Spiller, Robin C.

  Papagrigoriadis, Savvas

  Digestive diseases

  Diverticular disease: a fresh approach to a neglected disease. 138 s, tab, ill. Basel: Karger, 2012. Pris CHF 48

  ISBN 978-3-8055-9978-8

  Dette er et nummer av tidsskriftet Digestive Diseases fra mai 2012, som denne gang er viet divertikkelsykdom. Bakgrunnen var et ekspertsymposium, Falks symposium nr. 178, som ble avholdt 2.–3. november 2011. Bladet inneholder de fleste av innleggene som ble holdt der. Det er hovedsakelig rettet mot gastrokirurger og gastroenterologer, men også mot patologer og røntgenleger med interesse for feltet.

  Boken, eller rettere sagt tidsskriftet, inneholder noen artikler om patogenese, to om forløpet av sykdommen, og så noen om diagnostikk. Deretter kommer det et betydelig antall artikler som går på behandling, både medisinsk og kirurgisk, førstegangs og ved residiv. Til slutt er det et par artikler om forskning.

  Jeg finner få figurer, og de som finnes, er fargeløse og egentlig temmelig kjedelige. Tabellene likeså.

  Innholdsmessig synes jeg man lever opp til ambisjonene om å gå gjennom den seneste litteraturen og si noe om de kliniske implikasjonene. Av «nye» ting som kommer opp, kan nevnes at det diskuteres litt rundt bruk av kalprotektin for å følge dem med vedvarende lavgradig infeksjon, man stiller spørsmål ved om man trenger å kontrollkoloskopere alle pasienter seks uker etter akutt divertikulitt for å utelukke kreft og ved om det er nødvendig med antibiotikabehandling for ukompliserte akutte divertikulitter, men man nevner så vidt, med kun én setning, muligheten for å gjøre laparoskopisk lavage for dem med Hincheys grad III-sykdom.

  Om dette er en «bok» jeg vil anbefale? Nei, jeg tror egentlig ikke det. Når det er sagt, synes jeg konseptet Digestive Diseases har, med temahefter om ulike emner, er bra. Jeg ser ikke bort fra at jeg kunne kommet med motsatt konklusjon om det gjaldt et annet hefte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media